ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ಶಿರೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಯ ಕುಮಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

2018-19 ನೆ ಸಾಲಿನ ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆ ಶಿರೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಯ ಕುಮಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇವರಿಗೆ ಮೈ ಬೈಂದೂರು ಪರವವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಗಳು.ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

MyByndoor

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Mere Bai..Copy Matt Kar..