ಬೈಂದೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್.ಸಂವೇದನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾಯ್ಕನಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು

ಬೈಂದೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್.ಸಂವೇದನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾಯ್ಕನಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾದ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಟ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಕಥಾ ಓದು ಕುಂದಾಪುರ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

MyByndoor
error: Mere Bai..Copy Matt Kar..