ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು  ಸುರಭಿ ರಿ.ಬೈಂದೂರು ಇವರ  ಗಾಂಧಿ-150″ರಂಗ ಪಯಣದ ಅಂಗವಾಗಿ “ಪಾಪು ಬಾಪು”

ಬೈಂದೂರು:ಇಲ್ಲಿನ”ರಂಗಸುರಭಿ”ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾತಾ೯ ಮತ್ತು ಸಾವ೯ಜನಿಕ ಸಂಪಕ೯ ಇಲಾಖೆ,ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಾವ೯ಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೆಾೕಗದಲ್ಲಿ “ಗಾಂಧಿ-150″ರಂಗ ಪಯಣದ ಅಂಗವಾಗಿ “ಪಾಪು ಬಾಪು”ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವು ರಂಗ ನಿದೇ೯ಶಕ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಶಿರಸಿ ಇವರ ನಿದೇ೯ಶನದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:25-11-2018ನೇ ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತುಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶ೯ನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದಶ೯ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವ೯ಜನಿಕರು,ರಂಗಾಸಕ್ತರು ಆಗಮಿಸ ಬೇಕಾಗಿ “ರಂಗಸುರಭಿ”ಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ

22-11-18 ಪೂವಹನಸರ್ಕರಿಪ್ೌಢಶಲೆ ಿಜ ಅಪರಾಹ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಬೈಂದೂರು

23-11-18 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಪರಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಲ್ಲೂರು

24-11-18 ಪೂರ್ವಾಹ್ನಪೂರ್ವಾಹ್ನ HMMS ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೈಂದೂರು ಅಪರಾಹ್ನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹೇರಂಜಾಲು

ಸಮಯ:
ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
ಪೂರ್ವಾಹ್ನ11::00 ಅಪರಾಹ್ನ ಅಪರಾಹ್ನ 3::30

MyByndoor News
error: Mere Bai..Copy Matt Kar..