ಶುಕ್ರವಾರ23 ರಂದು ಬೈಂದೂರಿನ ಶಂಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ “ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು” ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಬೈಂದೂರು:ಇದೆ ಬರುವ ನವಂಬರ್ 23 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಂದೂರಿನ ಶಂಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ “ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು” ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಾಹಿತಿ ವೈದೇಹಿಯವರಸಣ್ಣಕಥೆಗಳಾಧರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು” (‘ಅಕ್ಕು’ ನಾಟಕ ಖ್ಯಾತಿಯ) ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತಮ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ.

MyByndoor News
error: Mere Bai..Copy Matt Kar..