011ರಿಂದ ಪಿಎನ್ ಬಿ 41,170 ಎಲ್ಒಯುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2011ರಿಂದ 41,178 ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು(ಎಲ್ಒಯು) ನೀಡಿದೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ (LOU) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತರಿಯ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7,672 ಎಲ್ಒಯುಗಳನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ, 20,078 ಎಲ್ಒಯುಗಳನ್ನು 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು 11,224 ಎಲ್ಒಯುಗಳನ್ನು 365 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು 2,204 ಎಲ್ಒಯುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಒಯು ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ  ವಿವರಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.ಈ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

--MyByndoor News--

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Mere Bai..Copy Matt Kar..