ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ

ದುಬೈ: ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ

ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

 

--MyByndoor News--
error: Mere Bai..Copy Matt Kar..