ಶುಕ್ರವಾರ23 ರಂದು ಬೈಂದೂರಿನ ಶಂಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ “ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು” ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಬೈಂದೂರು:ಇದೆ ಬರುವ ನವಂಬರ್ 23 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಂದೂರಿನ ಶಂಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ “ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು” ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಾಹಿತಿ ವೈದೇಹಿಯವರಸಣ್ಣಕಥೆಗಳಾಧರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು” (‘ಅಕ್ಕು’ ನಾಟಕ ಖ್ಯಾತಿಯ) ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತಮ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ.

--MyByndoor News--
error: Mere Bai..Copy Matt Kar..