ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ “ತಾಯ್ ಅಲ್ ಮೂಡ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್” ಹಾಗೂ SHA IT solutions  ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೊಂಡಿತು

ಬೈಂದೂರು:ದಿನಾಂಕ 22-12-2018ರಂದು ಬೈಂದೂರಿನ ಬಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ “ತಾಯ್ ಅಲ್ ಮೂಡ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್” ಹಾಗೂ SHA IT solutions ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೊಂಡಿತು.ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ನವ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ IT solution ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಕ್ಬರ್:9535442448

--MyByndoor News--
error: Mere Bai..Copy Matt Kar..