ಪಿಕಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

2 ಪಿಕಪ್ ಗಳಿಗೆ 2 ಡೈವರ್ ಗಳು ಅರ್ಜಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಳ 600/- ದಿನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಡೈಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು to ಸವನೂರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗೆ ಟ್ರೀಪ್ ಹೊಡಿಯಲಿರುವುದು ಕೆಲಸದ ಸಮಯವಲ್ಲದ ಸಮಯ ಓಟಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇತನಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
9731696313
9535234074

--MyByndoor News--
error: Mere Bai..Copy Matt Kar..