ಶಿರೂರಿನ ದೇಹದಾಡ್ಯಪಟು ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ರಮಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ 65 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್

ಬೈಂದೂರು:ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರಿನ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಪಟು ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ರಮಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 65 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವರಿಗೆ ಮೈ ಬೈಂದೂರು.ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನಮನದ ಜೀವನಾಡಿ.
error: My Dear Brother, Please Dont Copy :)